Loes Coolen

LoesCoolen.jpeg

Loes Coolen is beeldend kunstenaar, illustrator / vormgever, gevestigd in Amsterdam. Na haar opleidingen Marketing en Grafische Vormgeving (Grafisch Lyceum Rotterdam), is zij in 2009 afgestudeerd als illustrator aan AKV. St. Joost in Breda. Coolen werk zowel op autonome basis, als in opdracht. Ook geeft zij diverse cursussen en workshops, vraag naar de mogelijkheden.

Coolen over haar werk:

Inspiratie en drijfveren
“Een onderwerp kan mij in het diepste van mijn wezen aangrijpen. Dit engagement resulteert in een drang tot het scheppen van beeld. Ook wil ik de toeschouwer aan het denken wil zetten. Ik wil prikkelen, emotioneren en op die manier mensen hun diepgewortelde ideeën laten heroverwegen. Ik zet graag mensen subtiel op het verkeerde been. Wat ik wil uitdragen is (com)passie, medemenselijkheid, het belang van vrijheid en authenticiteit. Levenslust en open- mindedness. Uit bekende patronen stappen, zorgt dat je alles op een andere manier ziet. Kunst komt uit het leven zelf. De kunstenaar kan mensen uit hun comfortzone halen, in het nu zetten. Het leven moet geleefd en gevoeld worden. Ik wil bloed, zweet en tranen laten zien”.

Thema’s
“Het overkoepelende, inhoudelijke thema in mijn werk, is – al dan niet, ogenschijnlijke – contradicties. De tweestrijd tussen lichaam en geest, binnen en buitenwereld (emoties, herinneringen, angsten), hard en zacht, het kind van toen, de volwassene nu.  Oorzaak en gevolg, enz. Centrale thema’s in mijn recente werk zijn o.a. de identiteit (Gender, non- conventionaliteit, stereotypes). Ethiek, taboes, (gebrek aan) bezieling. Het tot wasdom komen van het kind. De vrouw. Veronderstelde maakbaarheid en het verlangen naar geluk”.

Artistiek
“Mijn werk is divers, in beeld en techniek, maar kenmerkt zich op artistiek vlak als dromerig, (donker) romantisch. Mijn kleurgebruik is vaak intens en warm, of juist weer heel minimaal, wit. Ik beoog vaak een gelaagdheid en dynamiek in mijn werk te leggen. Ik ben overtuigd van het communicatieve nut van een zekere esthetische waarde. Maatschappelijke thema’s, natuur, wetenschap, historie, zowel hedendaagse- als klassieke kunst, film- en fotografische afbeeldingen, zijn belangrijke referenties en inspiratiebronnen voor mij”.

Advertenties